Vanhuuseläke

Vanhuuseläkkeelle voi siirtyä valintansa mukaan aikaisintaan ikäluokkansa alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Ennen vuotta 1955 syntyneillä alin vanhuuseläkeikä on 63 vuotta. Vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneillä vanhuuseläkkeen alarajaa nostetaan 3 kuukautta jokaista ikäluokkaa kohti, kunnes alin vanhuuseläkeikä on 65 vuotta. Työsuhteesi pitää olla päättynyt, kun vanhuuseläkkeesi alkaa. Jos haet vanhuuseläkkeen vasta 68 vuoden iässä, ei työsuhteen päättymistä vaadita. Siirtyessäsi vanhuuseläkkeelle saat koko työuraltasi karttuneen eläkkeen.

Ennen vuotta 1958 syntyneellä työttämällä on oikeus saada vanhuuseläke vähentämättömänä 62 vuoden iässä, jos hän saa työttömyysturvalain mukaista lisäpäivärahaa.

Vanhuuseläkettä on haettava. Hakemuslomakkeen löydät tästä.

Eläkkeen rinnalla tekemästäsi työstä karttuu lisää eläkettä. Oikeus lisää karttuneeseen eläkkeeseen on hakemuksesta vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Tätä eläkettä pitää hakea erikseen.

Lisätietoa vanhuuseläkkeestä