Työkyvyttömyyseläke ja osatyökyvyttömyyseläke

 

TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE

Työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutustuen voit saada, jos työkykysi on alentunut huomattavasti yhdenjaksoisesti vähintään vuoden ajaksi ja olet alle 63-vuotias. Kuntoutustuki myönnetään määräaikaisena ja työkyvyttömyyseläke toistaiseksi. Työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutustuen hakeminen on sidoksissa sairausvakuutuksen päivärahaan. Kansaneläkelaitoksen maksaman sairauspäivärahan päätyttyä on mahdollista saada työkyvyttömyyseläkettä, jos eläkkeen saamisen edellytykset täyttyvät. Jos et hae sairauspäivärahaa lainkaan, voit hakea suoraan eläkettä tai kuntoutustukea. Työkyvyttömyyden arvioinnissa käytetään pohjana lääkärin antamaa B-lääkärinlausuntoa. Hakemuslomakkeen löydät tästä.

Lisätietoa työkyvyttömyyseläkkeestä

 

OSATYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE

Sinulle voidaan myöntää osatyökyvyttömyyseläke, jos työkykysi on alentunut, mutta selviydyt kuitenkin osa-aikatyöstä tai entistä kevyemmistä työtehtävistä. Voit hakea ennakkopäätöstä oikeudestasi osatyökyvyttömyyseläkkeeseen ja näin siirtyä eläkkeelle suoraan työstä. Voit hakea osatyökyvyttömyyseläkettä myös ollessasi työtön. Määräajaksi myönnettävää osatyökyvyttömyyseläkettä kutsutaan osakuntoutustueksi. Hakemuslomakkeen löydät tästä.

Lisätietoa osatyökyvyttömyyseläkkeestä