Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Osittaiselle varhennetulle vanhuueläkkeelle voit siirtyä 61 vuotta täytettyäsi. Vuonna 1964 ja sen jälkeen syntyneillä ikäraja nousee 62 vuoteen. Osittaisen vanhuuseläkkeen määrä on 25 tai 50 prosenttia edellisen vuoden loppuun mennessä karttuneesta eläkkeestä. Mikäli ensin ottaa 25 prosentin osuuden, voi myöhemmin ottaa toisen 25 prosentin osuuden. Jos ottaa heti 50 prosentin osuuden, ei sitä voi enää sen jälkeen muuttaa. Nostettavaan osaan tulee pysyvä varhennusvähennys joka on 0,4 % jokaiselta kuukaudelta ennen varsinaista eläkeikää.