Ammatillinen kuntoutus työkyvyttömyyden uhatessa

Työeläkekuntoutus on yksilöllistä, ammatillista kuntoutusta. Tavoitteena on, että pystyt sairaudesta huolimatta jatkamaan työelämässä. Jos siis jokin sairaus alkaa uhata työkykyäsi, ota ajoissa yhteyttä työterveyshuoltoon tai muuhun terveydenhuoltoon sairauden hoidon aloittamista ja kuntoutustarpeen arvioimista varten.

Työkyvyttömyyden uhkan arvioiminen

Jotta eläkekassa voisi tukea ammatillista kuntoutusta, edellytetään sairaudesta johtuvaa uhkaa joutua työkyvyttömyyseläkkeelle noin viiden vuoden sisällä ja että ammatillisen kuntoutuksen keinoin voidaan asiaan vaikuttaa. Lisäksi sinulla tulee olla viimeisen viiden vuoden ajalta riittävästi työansioita. Työkyvyttömyyden uhkan arvioimista varten tarvitsemme lääkärinlausunnon hoitavalta lääkäriltäsi. Lisäksi sinun tulee täyttää hakemus työeläkekuntoutuksesta.

Tutkimme oikeutesi työeläkekuntoutukseen myös aina, kun käsittelemme hakemustasi työkyvyttömyyseläkkeestä. Erillistä hakemusta kuntoutuksesta ei tällöin tarvita.

Jos sinulla todetaan olevan oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, annamme siitä ennakkopäätöksen. Tarvittaessa autamme kuntoutusuunnitelman laadinnassa.

Kuntoutuksen sisältö harkitaan aina yksilöllisesti. Kyseeseen voi tulla esim. kuntoutusneuvonta, työkokeilu, koulutuskokeilu, työhönvalmennus, kurssi tai ammattiin johtava koulutus. Työeläkekuntoutuksena ei kuitenkaan tueta yleis- tai peruskoulutusta. Ammatilliseen kuntoutukseen ei myöskään kuulu lääkinnällinen kuntoutus.