Vuosi-ilmoitukset

Eläkekassa pyytää vuosittain vuoden vaihteessa tiedot jatkuvien työsuhteiden ansiotiedoista. Tätä varten kannattaa huolehtia, että kaikki alkaneet työsuhteet on ilmoitettu eläkekassalle hyvissä ajoin ennen vuoden vaihdetta. Vuosi-ilmoituksen voi hoitaa joko sähköisesti Personec Linkki -ohjelmistolla tai paperilomakkeella.