Vakuutusmaksut

Työnantaja pidättää palkanmaksun yhteydessä työntekijöiden työeläkevakuutusmaksut. Vuoden 2017 eläkeuudistuksessa sovitun mukaisesti 53-62-vuotiaiden maksu on 1,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin muiden työntekijöiden. Alle 53-vuotiaiden ja yli 62-vuotiaiden maksu on 6,15 %. 53-62-vuotiaiden maksu on 7,65 %. (Täyttämistä seuraavan kuukauden alusta lukien.) Vuonna 2016 alle 53-vuotiaiden maksu on 5,70 % ja yli 53-vuotiaiden maksu 7,20 %.

Eläkekassa perii TyEL -vakuutusmaksut ennakkomaksuina kuusi kertaa vuodessa. Maksut sisältävät sekä työnantajan että työntekijöiden osuudet. Maksuperusteena käytetään pääsääntöisesti edellisen vuoden ansioiden pohjalta tehtyä palkka-arviota. Ennakkomaksuprosentit vahvistaa eläkekassan hallitus. Vuodenvaihteessa eläkekassalle ilmoitetaan jatkuvien työsuhteiden palkkatiedot. Lopulliset vakuutusmaksut lasketaan todellisten palkkojen mukaan keväällä eläkekassan tilinpäätöksen valmistuttua ja lopullisen vakuutusmaksuprosentin selvittyä.