Vakuutusmaksut

Työnantaja pidättää palkanmaksun yhteydessä työntekijöiden työeläkevakuutusmaksut. Vuoden 2017 eläkeuudistuksessa sovitun mukaisesti on siirtymäaikana eli vuoden 2025 loppuun saakka, 53-62-vuotiaiden maksu 1,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin muiden työntekijöiden. Alle 53-vuotiaiden ja yli 62-vuotiaiden maksu on 6,35 % (6,75 % v. 2019). 53-62-vuotiaiden maksu on 7,85 % (8,25 % v. 2019).

Vuoden 2019 alusta alkaen eläkekassa saa ajantasaiset ansiotiedot tulorekisterin kautta. Näin ollen vakuutusmaksujen laskutuksessa voidaan käyttää näitä todellisia ansiotietoja. Vakuutusmaksut laskutetaan kuukausittain. Edellisen kuukauden aikana maksettujen palkkojen osalta vakuutusmaksu laskutetaan kuukauden alussa. Eräpäivä on kuukauden 20. päivä.

Vakuutusmaksut laskutetaan eläkekassan hallituksen päättämän vakuutusmaksuprosentin mukaisesti. Seuraavan vuoden puolella tilinpäätöksen valmistumisen yhteydessä vahvistetaan lopullinen vakuutusmaksuprosentti. Jos lopullinen prosentti on pienempi kuin laskutuksessa käytetty prosentti, palautetaan liikaa peritty maksu. Jos taas lopullinen prosentti on suurempi, laskutetaan lisämaksu.