TyEL

Työsuhteessa tehty työ on vakuutettava 17 ikävuoden täyttämiskuukautta seuraavan kuukauden alusta. Vakuuttamisvelvollisuus jatkuu kunkin ikäluokan ylimpään eläkeikään saakka. 1957 tai sitä ennen syntyneillä yläikäraja on 68 vuotta, vuosina 1958-1961 syntyneillä yläikäraja on 69 vuotta ja vuosina 1962-1964 syntyneillä 70 vuotta. 1965 ja sen jälkeen syntyneillä yläikäraja sopeutetaan eliniän muutokseen ja se on 5 vuotta korkeampi kuin alin vanhuuseläkeikä. 

Työstä maksettavien ansioiden ollessa vähintään 58,27 €/kk (v. 2018), on työ ilmoitettava vakuutukseen. Työsuhteen pituudella ei ole merkitystä. Ansiorajaa pienemmätkin ansiot voi vakuuttaa, jolloin niistä myös ansaitsee eläkettä.

Yleistietoa TyEL -vakuuttamisesta löytyy tästä.