TyEL

Työsuhteessa tehty työ on vakuutettava 17 ikävuoden täyttämiskuukautta seuraavan kuukauden alusta. Vakuuttamisvelvollisuus jatkuu kunkin ikäluokan ylimpään eläkeikään saakka. 1957 tai sitä ennen syntyneillä yläikäraja on 68 vuotta, vuosina 1958-1961 syntyneillä yläikäraja on 69 vuotta ja vuosina 1962-1964 syntyneillä 70 vuotta. 1965 ja sen jälkeen syntyneillä yläikäraja sopeutetaan eliniän muutokseen ja se on 5 vuotta korkeampi kuin alin vanhuuseläkeikä. 

Työstä maksettavien ansioiden ollessa vähintään 58,27 €/kk v. 2018 (59,36 €/kk v. 2019), on työ ilmoitettava vakuutukseen. Työsuhteen pituudella ei ole merkitystä. Ansiorajaa pienemmätkin ansiot voi vakuuttaa, jolloin niistä myös ansaitsee eläkettä.

Vakuutuksen hoitamiseen liittyvä ilmoituskäytäntö muuttuu vuoden 2019 alusta, kun valtakunnallinen tulorekisteri otetaan käyttöön. Eläkekassa saa tarvitsemansa ansiotiedot tulorekisterin kautta, joten erillisiä työsuhdeilmoituksia ei enää tehdä. Tarkat ohjeet tulorekisteristä löydät sivustolta tulorekisteri.fi.

Työnantajan on ilmoitettava tulorekisteriin kaikki maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin. Tiedot on ilmoitettava jokaisen palkanmaksun jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa maksutapahtumasta. Ilmoittamista varten tarvitset apteekin TyEL -vakuutuksen numeron (80009- alkuinen numero).Huomioithan, että vakuutusnumero on apteekkari- ja apteekkikohtainen.

Tulorekisterissä asioidaan sähköisesti. Jos palkkahallintojärjestelmästäsi on rakennettu tekninen rajapinta eli sähköinen yhteys tulorekisteriin, keskustele ohjelmistotoimittajan kanssa tarvittavista muutoksista, muun muassa varmenteen hankkimisesta. Jos taas käytät tulorekisterin sähköistä asiointipalvelua, hoida valtuusasiat kuntoon.