Milloin työsuhteessa tehty työ on vakuutettava

Työsuhteessa tehty työ on vakuutettava 17 ikävuoden täyttämiskuukautta seuraavan kuukauden alusta. Vakuuttamisvelvollisuus jatkuu kunkin ikäluokan ylimpään eläkeikään saakka. 1957 tai sitä ennen syntyneillä yläikäraja on 68 vuotta, vuosina 1958-1961 syntyneillä yläikäraja on 69 vuotta ja vuosina 1962-1964 syntyneillä 70 vuotta. 1965 ja sen jälkeen syntyneillä yläikäraja sopeutetaan eliniän muutokseen ja se on 5 vuotta korkeampi kuin alin vanhuuseläkeikä.

Työstä maksettavien ansioiden ollessa vähintään 68,57 €/kk (v. 2024), on työ vakuutettava. Työsuhteen pituudella ei ole merkitystä. Ansiorajaa pienemmätkin ansiot voi vakuuttaa, jolloin niistä myös ansaitsee eläkettä.

Myös eläkkeensaajan tekemä työ on vakuutettava.

Eläkekassa saa tiedot työntekijöistä ja heille maksetuista palkoista tulorekisterin kautta. Työnantajan tulee ilmoittaa ansiotiedot tulorekisteriin palkanmaksuittain viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Tarkat tiedot ja ohjeet tulorekisteristä löydät sivustolta Tulorekisteri.fi. Ansioiden ilmoittamista varten tarvitset TyEL -vakuutuksesi eläkejärjestelynumeron (80009 -alkuinen numero).