Omien tietojen tarkastaminen

Tarkastuspyyntö

Sinulla on oikeus saada tietää henkilötietojesi käsittelystä. Voit tarkastaa rekisterissämme olevat, itseäsi koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja se on allekirjoitettuna osoitettava tietosuoja-asioiden yhteyshenkilölle.

Toimitamme tiedot sinulle Väestörekisteristä ilmenevään osoitteeseen kuukauden kuluessa siitä,kun pyyntösi on saapunut meille. Määräaikaa voidaan pidentää enintään kahdella kuukaudella. Jos määräaikaa joudutaan pidentämään, ilmoitamme siitä sinulle kuukauden kuluessa pyyntösi saapumisesta.

Tietojen täydentäminen tai oikaiseminen

Jos huomaat henkilötiedoissasi puutteita, on sinulla oikeus pyytää tietojesi oikaisemista. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja perustella. Oikaisupyyntö osoitetaan tietosuoja-asioiden yhteyshenkilölle.

Tietojen poistaminen

Tietosuoja-asetuksen tarkoittama oikeus henkilötietojen poistamiseen ei koske tietojen käsittelyä lakisääteisessä eläkavakuutustoiminnassa. Tietoja ei siten ole mahdollista poistaa sinä aikana, jona ne ovat tarpeen lakisääteisen eläkevakuutuksen hoitamisessa. Tietosi poistetaan ilman eri pyyntöä, kun lakisääteinen määräaika niiden säilyttämiseen on päättynyt.

Käsittelyn kieltäminen tai rajoittaminen

Koska käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisen eläketurvan hoitamiseksi, ei käsittelyä voi kieltää. Tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista ei koske lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa, joten käsittelyn rajoittaminen ei ole mahdollista.

Henkilötietojen siirtäminen

Lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa ei koske oikeus siirtää henkilötietoja toiseen järjestelmään, joten tietojasi ei voida siirtää.

Valitusoikeus

Mikäli joudumme kieltäytymään pyytämästäsi toimenpiteestä, ilmoitamme sinulle perustellun syyn kuukauden kuluessa pyyntösi saapumisesta. Sinulla on oikeus viedä asia tietosuojaviraston käsiteltäväksi. Ilmoitamme tietosuojaviraston yhteystiedot vastauksemme mukana. Tietosuojaviraston päätöksestä voit hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen hallintolainkäyttölain mukaisesti. Tietosuojaviraston päätös sisältää valitusosoituksen ohjeineen.