Tietoa toiminnasta

Eläkekassassa vakuutetut ovat kassan jäseniä. Jäsenistä TyEL -vakuutettuja on 7 399 ja YEL -vakuutettuja 680 (v. 2017).

Työnantajat, jotka ovat ottaneet TyEL –vakuutuksen, ovat kassan kannattajaosakkaita. Kannattajaosakkaita ovat yksityisapteekkien apteekkarit sekä eräät apteekkialan järjestöt ja yritykset. Yhteensä kannattajaosakkaita on 621 (v. 2017).

Eläkkeensaajia kassassa on n. 4 900. Vuosittain eläkkeitä maksetaan noin 90,5 miljoonaa euroa. Eläkevastuu TyEL:n osalta on noin 509,6 miljoonaa euroa ja TEL -lisäeläketurvan osalta noin 22,3 miljoonaa euroa. (v. 2017)

Eläkekassan sijoitusomaisuus on noin 622 miljoonaa euroa (v. 2017).