Vuoden 2024 indeksit on vahvistettu

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2024. Työeläkkeen määrä nousee ensi vuoden alusta 5,7 %:a ja palkkakerroin nostaa palkkoja noin 5,1 %:a, verrattuna kuluvaan vuoteen 2023.

Eläkkeensaajat saavat työeläkkeisiin korotuksen tammikuussa 2024. Palkkakerroin nostaa maksettavia palkkoja ja eläkkeiden perusteena olevia ansioita.

Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat eläkkeet, jotka ovat alkaneet viimeistään 1.12.2023. Indeksikorotukset tehdään automaattisesti. Korotettavia eläkkeitä ovat: vanhuuseläke, osittainen varhennettu vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, kuntoutustuki, osakuntoutustuki, kuntoutusraha, työuraeläke ja perhe-eläkkeet (lapsen ja leskeneläke).