Vi betalar en gottgörelse från ArPL-försäkringsavgifterna för år 2020.

Tack vare ett bra placeringsår bekräftades i bokslutet den slutliga ArPL –försäkringsavgiftsprocenten till att vara 23,6. Det är en (1) procentenhet mindre än försäkringsavgiften som uppburits på 24,6 procent. I denna betalningsprocenten som uppburits hade på förhand tagits i beaktande en gottgörelse på 0,1 procentenheter i jämförelse med pensionsbolagens avgift i genomsnitt.

Eftersom den slutliga försäkringsavgiften bekräftades vara lägre än avgiften som uppburits betalar pensionskassan en gottgörelse till sina kunder. Gottgörelsen gäller dem som hade ArPL-försäkringen i kraft 31.12.2020.

Denna tilläggsgottgörelse betalar vi till kundernas konton som returnering av ArPL- försäkringsavgifterna så, att den är på kontot senast 18.6.2021. Dessa returneringar kan inte direkt användas till gottgörelse beträffande andra fakturor. Vi sänder separat en kundmässig specifikation av gottgörelsen via posten.

En riktigt trevlig sommar önskar

Apotekens Pensionskassa