Vakuutusmaksut vuonna 2020

Eläkekassan hallitus on vahvistanut vuoden 2020 TyEL-vakuutuksen ennakkomaksuksi 24,6 %. Eläkekassa antaa tässä hyvitystä ennakkoon yhteensä 0,7 % -yksikköä. Työantajan maksuosuus on keskimäärin 16,95 %. Yrittäjien osalta vakuutusmaksun on vahvistanut sosiaali- ja terveysministeriö. Maksut ovat saman suuruiset kuin vuonna 2019.