TYÖHYVINVOINTIKORTTI®

Työhyvinvointikortti-koulutus – löydä kipinä kehittämiseen!

Työhyvinvointi on koko työyhteisön yhteinen asia ja organisaation menestystekijä. Koulutus innostaa ja ohjaa johtoa ja henkilöstöä kehittämään työpaikkaansa yhteisvoimin.

Työhyvinvointikortti-koulutuksessa keskitymme työhyvinvoinnin perusasioihin. Koulutus auttaa muodostamaan yhteisen käsityksen työhyvinvoinnista, jäsentää rooleja ja vastuita sekä edistää yhteistyötä.

Koulutuksessa löydetään vastauksia kysymyksiin:
• Mistä työhyvinvointi rakentuu?
• Mitä voimavaroja ja kehittämistarpeita työpaikalla on?
• Miten johtamisella ja työyhteisön keinoin edistetään työhyvinvointia?
• Miten hallitaan työkuormitusta sekä tuetaan terveyttä ja työkykyä?
• Miten hyvä työyhteisö toimii?

Koulutus on suunnattu koko henkilöstölle.

30.5.2023 Tampere

Lue lisää ja ilmoittaudu