TYÖHYVINVOINTIKORTTI®

Työhyvinvointikortti-koulutus – löydä kipinä kehittämiseen!

Työhyvinvointi on koko työyhteisön yhteinen asia ja organisaation menestystekijä. Koulutus innostaa ja ohjaa johtoa ja henkilöstöä kehittämään työpaikkaansa yhteisvoimin.

Työhyvinvointikortti-koulutuksessa keskitymme työhyvinvoinnin perusasioihin. Koulutus auttaa muodostamaan yhteisen käsityksen työhyvinvoinnista, jäsentää rooleja ja vastuita sekä edistää yhteistyötä.

Koulutuksessa löydetään vastauksia kysymyksiin:
• Mistä työhyvinvointi rakentuu?
• Mitä voimavaroja ja kehittämistarpeita työpaikalla on?
• Miten johtamisella ja työyhteisön keinoin edistetään työhyvinvointia?
• Miten hallitaan työkuormitusta sekä tuetaan terveyttä ja työkykyä?
• Miten hyvä työyhteisö toimii?

19.10.2023 Seinäjoki

Koulutus suunnattu koko henkilöstölle. Viimeinen ilmoittautumispäivä 4.10.2023.

Lue lisää ja ilmoittaudu

29.11.2023 Helsinki

Koulutus on suunnattu apteekkareille ja esihenkilöille. Viimeinen ilmoittautumispäivä 13.11.2023.

Lue lisää ja ilmoittaudu