Sairaspäivärahan määrän perusteet muuttuneet 1.1.2020

Työkyvyttömyyden alkaessa 1.1.2020 tai sen jälkeen, sairauspäiväraha määräytyy vuositulon perusteella. Vuositulon perusteella määräytyvät myös vanhempainpäivärahat, luovutuspäiväraha, erityishoitoraha ja kuntoutusraha.

Vuositulo lasketaan 12 kuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää päivärahaoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Enää ei siis käytetä viimeksi vahvistetun verotuksen tulotietoja eikä sairastumista edeltäneen 6 kuukauden tuloja. Vuositulon myötä Kelan etuudet vastaavat entistä paremmin todellista tulotasoa etuuden alkaessa.

Yrittäjien vuosituloon lasketaan tarkastelujakson YEL -työtulo. Vuosituloon ei lasketa mukaan palkkatuloa omasta yrityksestä eikä elinkeinotoiminnan ansiotuloa. Jos YEL -työtulon määrä on muuttunut tarkastelujakson aikana, huomioidaan keskimääräinen työtulo. Kun yrittäjän eläkevakuutus on otettu oikean suuruisena, myös päiväraha korvaa ansionmenetystä paremmin. Kannattaa siis huolehtia, että YEL -työtulo on oikealla tasolla.

Palkansaajien vuosituloon lasketaan palkkatulot, jotka on maksettu tarkastelujakson aikana. Kela saa palkkatiedot tulorekisteristä.

Lue tarkemmin Kelan sivuilta.