Pensioner och förmåner meddelas till inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2021

Fr.o.m. början av år 2021 meddelar vi till inkomstregistret uppgifter om betalda pensioner och förmåner. Detta borde underlätta uträttandet av ärenden med olika myndigheter (FPA, Skatteverket, arbetslöshetskassor), eftersom man inte skilt behöver skicka uppgifter till dem mera. Förutom löneuppgifter kan du också själv se betalda pensioner och förmåner.