Nu kan man fylla i försäkringsansökningar på nätet

Vi har tagit i bruk elektroniska blanketter nu i ärenden gällande ArPL och FöPL. Med att logga in i vår nättjänst med bankoder eller mobilcertifikat kan du fylla i olika blanketter gällande försäkringsärenden och skicka dem till pensionskassan. Blanketterna hittar du under Tjänster -> Försäkringsärenden.