Lahjoitus lääkealan kestävän kehityksen edistämiseen

Apteekkien Eläkekassa on lahjoittanut Helsingin yliopiston lääketieteet ja farmasia -koulutusalalle 20 000 euroa. Helsingin yliopisto käyttää lahjoituksen lääkealan kestävän kehityksen edistämiseen. Tavoitteena on perustaa maailman ensimmäinen kestävän farmasian pysyvä professuuri. Lue tarkemmin tiedotteesta.