Käytännön keinoja työkyvyn edistämiseen- webinaarisarja

Järjestämme syksyllä webinaarisarjan, missä käsitellään työssä kuormittumisen vaikutusta työkyvyn heikkenemiseen. Webinaareissa käydään läpi työssä esiintyvän aivojen, psykososiaalisen ja fyysisen kuormittumisen ja palautumisen merkitystä. Voisiko kehityskeskustelu toimia tärkeänä osana varhaista tukea ja ennaltaehkäistä kuormituksen haittoja. Saamme kehityskeskusteluun myös työkaluja.
Webinaarit on tarkoitettu koko henkilöstölle ja luottamushenkilöille.
Webinaarit nauhoitetaan ja on kuunneltavissa syksyn ajan.

Lue lisää ja ilmoittaudu