Försäkringsavgifter år 2022

Pensionskassans styrelse fastställde ArPL -försäkringsavgiften för år 2022. Avgiften är 24,5 %. Pensionskassan gottgör sammanlagt 1,35 % - enheter. Arbetsgivarens betalningsandel är i medeltal 16,95 %. För företagarnas del har social- och hälsovårdsministeriet fastställt försäkringsavgiften. Försäkringsavgiften är den samma som år 2021.