Försäkringsavgifter år 2021

Pensionskassans styrelse fastställde ArPL -försäkringens förskottspremie för år 2021. Förskottspremien är 24,5 %. Pensionskassan gottgör i förskott sammanlagt 0,3 % - enheter. Arbetsgivarens betalningsandel är i medeltal 16,95 %. För företagarnas del har social- och hälsovårdsministeriet fastställt försäkringsavgiften. Försäkringsavgiften är den samma som år 2020.