Ennustetietoa vuoden 2024 indekseistä

Eläketurvakeskus (ETK) julkaisi 29.8.2023 ennusteen lokakuussa 2023 vahvistettavista työeläkeindeksistä sekä palkkakertoimesta. Maksussa olevia työeläkkeitä korotetaan vuosittain työeläkeindeksillä ja tulevia eläkeoikeuksia palkkakertoimella. Lopulliset indeksit vahvistetaan lokakuussa.

Viimeistään joulukuussa 2023 alkaneeseen eläkkeeseen tulee vuodenvaihteessa työeläkeindeksin mukainen korotus, kun taas tammikuussa tai myöhemmin alkavia eläkkeitä korotetaan palkkakertoimella. Kuluvan vuoden 2023 alussa työeläkeindeksi kasvoi poikkeuksellisesti selvästi enemmän kuin palkkakerroin ja ero työeläkeindeksin ja palkkakertoimen välillä oli 3 %:a verrattuna vuoteen 2022. Tämän vuoksi ennen viime vuoden vaihdetta moni jäi vanhuuseläkkeelle, jos siihen oli mahdollisuus.

ETK:n ennusteen mukaan ero on tämän vuoden ja ensi vuoden 2024 välillä huomattavasti pienempi, mutta työeläkeindeksi on edelleen ETK:n ennusteessa arvioitu hieman korkeammaksi kuin palkkakerroin. Työeläkeindeksi on ennustettu n. 5,9 % kuin palkkakertoimen on arvioitu olevan 5,3 %:a. Erotusta ennusteen mukaan olisi 0,6 %:a.

Tämän vuoksi vanhuuseläke voi myös olla jossain tilanteissa hieman suurempi, jos eläke otetaan maksuun vuoden 2023 puolella kuin vasta 1.1.2024 tai sen jälkeen. Voit tarkistaa eläkkeen käyttämällä Eläketurvakeskuksen laskureita tai pyytää arviolaskelman eläkkeesi määrästä eläkekassasta.

Eläketurvakeskuksen eläkelaskuriin ja osittaisen vanhuuseläkkeen laskuriin on tulossa syyskuun aikana mahdollisuus laskea seuraavan vuoden indeksikorotus silloin, kun eläke alkaa kuluvana vuonna. Laskureiden antamaa tulosta on siis mahdollista verrata seuraavana vuonna alkavaan eläkkeeseen. Laskureiden avulla pystyt itse laskemaan ja vertaamaan eläkkeen määrää erilaisilla ajankohdilla.