Du kan ansöka om alla pensioner via nätet (endast på finska för tillfället)

Förutom elektroniska ansökningar om ålderspensioner har vi tagit i bruk elektronisk ansökning om yrkesinriktad rehabilitering, invalidpension och efterlevandepension. Med att logga in dig i vår nättjänst med bankkoder eller mobilcertifikat, kan du fylla i och skicka en pensionsansökan till pensionskassan.