Apotekens Pensionskassas avkastning på investeringar har uppdaterats