Pensions- och försäkringsärenden

Sirpa Moilanen
pensionschef
09 6126 2723

Arbetshälsoverksamhet, pensions-, rehabilitering- och försäkringsärenden

 

Samordnaren för arbetsförmågan

Sakkunnig telefontjänst i arbetslivets utmanande situationer. Objektiv service till arbetstagare, arbetsgivare och företagare.
tel. 050 313 7226
tisdagar kl. 13 – 14 ja klo 17 – 19
[email protected]   (Om du skickar känsligt eller konfidentiellt material skall du använda skyddad e-post)

Du kan skicka skyddad e-post såhär:

  • Klicka på länken här
  • Servicen ber dig skriva din e-postadress.
  • Fönstret för meddelandet öppnas. Du kan skriva mottagaren till ditt meddelande, ditt meddelande och bifoga eventuella bilagor.

 

Pensions- och rehabiliteringsexperter

Pensions- och rehabiliteringsärenden, rådgivning och uppskattningar.
tel. 09 6126 2717 tai
[email protected]   (Om du skickar känsligt eller konfidentiellt material skall du använda skyddad e-post)

Du kan skicka skyddad e-post såhär:

  • Klicka på länken här
  • Servicen ber dig skriva din e-postadress.
  • Fönstret för meddelandet öppnas. Du kan skriva mottagaren till ditt meddelande, ditt meddelande och bifoga eventuella bilagor.

Myrna Degerlund
09 6126 2741

Anniina Hämäläinen
09 6126 2725

Satu Konttila
09 6126 2718

Minna Riihikanto
09 6126 2716

 

Försäkringsexperter

ArPL- FöPL- försäkringar och försäkringsavgifter.
tel. 09 6126 2712 tai
[email protected]   (Om du sänder känsligt, konfidentiellt material, använd skyddad e-post.)

Du kan skicka skyddad e-post såhär:

  • Klicka på länken här
  • Servicen ber dig skriva din e-postadress.
  • Fönstret för meddelandet öppnas. Du kan skriva mottagaren till ditt meddelande, ditt meddelande och bifoga eventuella bilagor.

Seija Ekström
09 6126 2742

Satu Konttila
09 6126 2718