Kontaktuppgifter

 

Vårt kontor finns på adressen Kalevagatan 13, 00100 Helsingfors.

Vi har kundbetjäning på kontoret vardagar kl. 8.30 – 16.00 (1.6.- 31.8. kl. 8.30 – 15.30) endast om man i förväg kommer överens om det.
KOM ÖVERENS OM ATT DU KOMMER SENAST DAGEN FÖRE.

E-post: [email protected]   (Om du sänder känsligt, konfidentiellt material, använd skyddad e-post)

Pensions- och rehabiliteringsrådgivning tel. 09 6126 2717 klo 10 – 14
[email protected]

Försäkringsrådgivning tel. 09 6126 2712 klo 10 – 14
[email protected]

Du kan skicka skyddad e-post såhär:

  • Klicka på länken här
  • Servicen ber dig skriva din e-postadress.
  • Fönstret för meddelandet öppnas. Du kan skriva mottagaren till ditt meddelande, ditt meddelande och bifoga eventuella bilagor.

Obs! Faktureringsadress från 1.9.2023
Faktureringsadress
Nätfakturaadress: 003701163610
Förmedlarkod: 003723327487 (Apix Messaging Oy)

FO-nummer: 0116361-0

Pensions- och försäkringsärenden

Marja Koponen
administrativ chef för pensioner, vice verkställande direktör
09 6126 2721

Pensions-, rehabilitering- och försäkringsärenden

 

Pensions- och rehabiliteringsexperter

Pensions- och rehabiliteringsärenden, rådgivning och uppskattningar.

Myrna Degerlund
09 6126 2741

Anniina Hämäläinen
09 6126 2725

Satu Konttila
09 6126 2718

Minna Riihikanto
09 6126 2716

 

Försäkringsexperter

ArPL- FöPL- försäkringar och försäkringsavgifter.

Seija Ekström
09 6126 2742

Satu Konttila
09 6126 2718

Arbetsvälmående verksamhet

Hanna Pratsch
arbetsvälmående- och HR-chef
09 6126 2728

Arbetsförmågariskens hantering och HR

Samordnaren för arbetsförmågan

Sakkunnig telefontjänst i arbetslivets utmanande situationer. Objektiv service till arbetstagare, arbetsgivare och företagare.

Uppgifterna som Samordnaren för arbetsförmågan har sköts av arbetsvälmåendechefen Hanna Pratsch temporärt till 31.12.2023. Samordnaren för arbetsförmågan nås vardagar kl. 9-15 på numret 09 6126 2728.

Från 2 januari 2024 tel. 050 313 7226
tisdagar kl. 13 – 14 ja klo 17 – 18
[email protected]   (Om du skickar känsligt eller konfidentiellt material skall du använda skyddad e-post)

Du kan skicka skyddad e-post såhär:

  • Klicka på länken här
  • Servicen ber dig skriva din e-postadress.
  • Fönstret för meddelandet öppnas. Du kan skriva mottagaren till ditt meddelande, ditt meddelande och bifoga eventuella bilagor.

Administration och ekonomiärenden

Hannu Hokka
verkställande direktör
09 6126 2711

Tommi Mäkelä
placeringschef

Kimmo Joutsi
ekonomichef
09 6126 2715

Maija Huutonen
ekonomiassistent
09 6126 2754

Virpi Kannas
controller
09 6126 2731

Susanna Kuhta
redovisningsspecialist
09 6126 2714

Pieta Vilhu
administrativ assistent
09 6126 2719

Fastighetsärenden

Uthyrning av lägenheter
09 6126 2733

Antti Jäntti
fastighetsplaceringschef
09 6126 2732

Kirsti Mansikkamäki
disponent
09 6126 2733