FöPL

FöPL – försäkring

FöPL – försäkringen är grunden till företagarens socialskydd. Om du är apotekare skall du teckna en försäkring till dig själv. Också familjemedlemmar i samma hushåll som inte får lön försäkras enligt FöPL. Man skall teckna försäkringen pågår utan avbrott i minst fyra månader efter att man fyllt 18 år och arbetsinkomsten är minst i storlek med den lägsta gränsen. Förutom till apotekaren skall FöPL-försäkring i allmänhet tecknas till partner som arbetar på apoteket. Ifall apotekarens barn jobbar på apoteket och får lön hör de till arbetstagarnas försäkring.

Försäkringen skall tecknas senast sex månader efter att företagsverksamheten har börjat. Man ansöker skriftligt om FöPL – försäkring. Du skall fylla i en ansökan om FöPL-försäkring och utredning om arbetsinkomst. Pensionskassan sänder dessa blanketter med anvisningar till nya företagare. Pensionskassan fastställer på basis av ansökningen FöPL – arbetsinkomsten. På basis av denna arbetsinkomst intjänas pension och bestäms försäkringsavgiften.

Allmän information om FöPL-försäkrandet finns här.

Läs mer om FöPL – arbetsinkomst