Skötsel av ArPL-försäkringen

Försäkringens början

Då apoteket byter ägare registreras en egen ArPL försäkring till den mottagande apotekaren för arbetstagarnas pensionsförsäkrande. Det är bra att meddela pensionskassan om köpdagen genast då man vet den. Anmälan kan antingen apotekaren som avstår sitt apotek eller apotekaren som mottar apoteket göra.

För registreringen av försäkringen ber vi om uppgifter vi behöver av den mottagande apotekaren. Eftersom försäkringen skall vara registrerad då apotekaren meddelar för första gången löneuppgifter till inkomstregistret är det viktigt att vara i kontakt med pensionskassan i tid.

ArPL – försäkringen är alltid specifik för apotekare och apotek. Försäkringen har ett eget pensionsanordningsnummer med formen 80009-xxxxx. 80009 är pensionskassans beteckning och slutdelen är försäkringens beteckning, som personaliserar försäkringen till det enskilda apoteket. Pensionsanordningsnumret behövs då man gör löneanmälningar till inkomstregistret.

Fortgående försäkring

Med tanke på arbetstagarnas pensionsskydd är det viktigt, att du meddelar i tid löneuppgifter till inkomstregistret. Så försäkrar du dig om att försäkringsavgifterna faktureras rätt och att arbetstagarnas pensioner blir rätt.

Meddela pensionskassan så fort som möjligt om kontaktuppgifter eller andra uppgifter gällande försäkringen ändrar.

Upphörande av försäkringen

ArPL-försäkringen upphör, då apotekaren avstår från sitt apotek och det flyttas till den nya apotekaren. Försäkringen upphör dagen före apoteksköpet.

Försäkringsavgifterna debiteras på basis av de uppgifter som meddelats inkomstregistret så man behöver inte meddela uppgifter om arbetstagarna skilt.