När skall en ArPL- försäkring tecknas för den anställda?

Försäkringsplikten börjar från ingången av den månad som följer efter att arbetstagaren fyllt 17 år. Den övre åldersgränsen för försäkringsplikten beror på den anställdas födelseår. Är man född 1957 eller tidigare är övre åldersgränsen 68 år. Är man född mellan åren 1958 och 1961 är övre åldersgränsen 69 år och är man född mellan åren 1962 och 1964 är övre åldersgränsen 70 år.

En arbetstagare ska försäkras om arbetsinkomsten under en kalendermånad är minst 65,26 euro (år 2023). Arbetsförhållandets längd har ingen betydelse. Det går också att försäkra arbetsförhållanden med mindre lön, då intjänas pension från dem.

Också arbetet pensionstagaren gör skall försäkras.
Pensionskassan får information om arbetstagarna och lönen som utbetalas till dem via inkomstregistret. Arbetsgivaren bör meddela lönerna till inkomstregistret. Lön som betalats ut skall anmälas inom fem kalenderdagar från lönedagen. Noggrannare information och anvisningar hittar du på sidan: www.inkomstregistret.fi. För att meddela lönen till inkomstregistret behöver du din ArPL-försäkrings pensionsannordningsnummer (som börjar med siffrorna 80009-).