Indexen för år 2024 är fastställda

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt indexen som berör arbetspensionsskyddet för år 2024. Arbetspensionens belopp stiger med 5,7 % och lönekoefficienten höjer lönerna med 5,1 %.

Pensionstagarna får förhöjningen på arbetspensionerna i januari 2024. Lönekoefficienten höjer löner och arvoden. Lönekoefficienten används vid beräkningen av en pension som börjar löpa.

Med arbetspensionsindexet justeras de pensioner som har börjat senast 1.12.2023. Indexjusteringarna görs automatiskt. De pensioner som höjs är: ålderspension, partiell förtida ålderspension, invalidpension, rehabiliteringsstöd, delinvalidpension, delrehabiliteringsstöd, rehabiliteringspeng, arbetslivspension samt familjepensionerna (barn och änkepension).