Försäkringsavgifter år 2024

Pensionskassans styrelse fastställde ArPL -försäkringsavgiften för år 2024. Avgiften är 24,5 %. Pensionskassan gottgör sammanlagt 0,81 % - enheter. Arbetsgivarens betalningsandel är i medeltal 16,92 %.

För företagarnas del har social- och hälsovårdsministeriet fastställt försäkringsavgiften. Försäkringsavgiften är den samma som år 2023.