Försäkringsavgifter år 2023

Pensionskassans styrelse fastställde ArPL -försäkringsavgiften för år 2023. Avgiften är 24,4%. Pensionskassan gottgör sammanlagt 1,35 % - enheter. Arbetsgivarens betalningsandel är i medeltal 16,8 %.

För företagarnas del har social- och hälsovårdsministeriet fastställt försäkringsavgiften. Försäkringsavgiften är den samma som år 2022.