Arbete vid sidan av pension

Du intjänar mera pension vid sidan av pensionen högst fram tills att du fyller din högsta pensionsålder. Denna pension bör du ansöka om separat.

Arbetet vid sidan av pensionen påverkar inte pensionens utbetalning. Av arbetet du gör vid sidan av pensionen intjänas mera pension med 1,5 % per år fram till din högsta pensionsålder. Om du är företagare kan du teckna en frivillig FöPL-försäkring. Pensionen du intjänat vi sidan av pensionen läggs till i pensionen då du fyllt din högsta pensionsålder. Då krävs inte att arbetsförhållandet upphör. Du måste dock ansöka separat om pensionen med en ansökan om ålderspension.

Det är begränsat hur mycket man får arbeta vid sidan av invalidpensionen. Inkomstgränsen är meddelad på ditt pensionsbeslut. Vid behov kan du fråga din inkomstgräns av oss. Om du får invalidpension, delinvalidpension, rehabiliteringsstöd eller partiellt rehabiliteringsstöd skall du alltid meddela kassan ifall du börjar jobba som arbetstagare eller företagare och om lönen som du får. Utbetalningen av pension kan avbrytas eller avslutas helt och hållet. Full invalidpension kan också ändras till delinvalidpension. Pension som utbetalats utan grund måste vi återkräva. Av jobbet du gör vid sidan av invalidpension intjänas pension 1,5 % per år. Den intjänade pensionen kan du ansöka om då din invalidpension ändras till ålderspension vid din lägsta pensionsålder och om ditt arbetsförhållande då har upphört.

Ifall Folkpensionsanstalten betalar pension eller andra förmåner lönar det sig att därifrån kontrollera hur arbetet påverkar dem.