Pensionskassans verksamhet

Apotekens Pensionskassa

De försäkrade hos pensionskassan är kassans medlemmar. Av medlemmarna är 7 408 försäkrade inom ArPL och 685 försäkrade inom FöPL. (år 2018)

Arbetsgivare som har tagit en ArPL – försäkring är delägare i kassan. Delägare är privatapotekens apotekare samt en del organisationer och företag inom apoteksbranschen. Sammanlagt finns det 626 delägare (år 2018).

Pensionskassans investeringsförmögenhet är ca 600,3 miljoner euro (år 2018)

Principer för ägarstyrning

Apotekens Pensionskassans principer för ägarstyrnig.

Läs