Perhe-eläke

Perhe-eläkkeen tarkoitus on turvata huoltajan kuolemasta aiheutuvaa menetystä perheen toimeentulolle.

Perhe-eläke

Perhe-eläke jakautuu leskeneläkkeeseen ja lapseneläkkeeseen. Leskeneläkkeen voi saada sekä nais- että miesleski. Avoliiton perusteella eläkeoikeutta ei ole, sillä edellytyksenä on avioliitto. Lapseneläkkeen voi saada alle 18-vuotias lapsi.

Leskeneläke

Puolison kuollessa on leskellä oikeus leskeneläkkeeseen, jos leskellä ja puolisolla on tai on ollut yhteinen lapsi. Lisäksi edellytetään, että avioliitto oli voimassa puolison kuollessa ja avioliitto oli solmittu ennen kuin puoliso oli täyttänyt 65 vuotta.

Jos yhteistä lasta ei ole, leskellä on oikeus leskeneläkkeeseen, kun kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • avioliitto oli solmittu ennen kuin leski täytti 50 vuotta ja puoliso 65 vuotta
  • avioliitto oli jatkunut vähintään 5 vuotta ennen puolison kuolemaa
  • leski oli vähintään 50-vuotias puolison kuollessa tai oli saanut työkyvyttömyyseläkettä vähintään kolme vuotta,

Rekisteröidyssä parisuhteessa olevalla on oikeus leskeneläkkeeseen samoin edellytyksin kuin aviopuolisolla.

Leskeneläke päättyy, jos leski solmii uuden avioliiton alle 50-vuotiaana. Tällöin maksetaan kerralla kolmen vuoden leskeneläke.

Lapseneläke

Vanhemman kuollessa on alle 18-vuotiaalla biologisella ja adoptiolapsella oikeus lapseneläkkeeseen. Lapseneläkkeen saa myös lesken lapsi ja adoptiolapsi, joka asui äiti- tai isäpuolensa kanssa samassa taloudessa tämän kuollessa. Lapseneläkeoikeus määräytyy samalla tavalla rekisteröidyssä parisuhteessa olevan vanhemman lapselle.

Lapseneläke lakkaa, kun lapsi täyttää 18 vuotta tai hänet annetaan adoptiolapseksi.