Henkilötietojen suoja ja EU:n tietosuoja-asetus

Apteekkien Eläkekassa hoitaa lakisääteistä eläketurvaa. Ylläpidämme ja käsittelemme henkilötietoja työeläkejärjestelmän henkilötietojen käsittelyä koskevien määräysten mukaisesti.

Meille on aina ollut tärkeää, että tiedot ovat oikein ja että niitä käsitellään huolellisesti ja salassapitosäännöksiä noudattaen.

EU-tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa 25.5.2018. Valmistaudumme kehittämällä toimintatapojamme ja dokumentaatiotamme niin, että ne vastaavat uuden asetuksen vaatimuksia.