Työskentely eläkkeen rinnalla

Eläkkeen rinnalla tekemästäsi työstä karttuu lisää eläkettä enintään ylimpään vanhuuseläkeikääsi asti. Tätä eläkettä pitää hakea erikseen.

Vanhuuseläkkeen rinnalla työskentely ei vaikuta eläkkeen maksuun. Eläkkeen rinnalla tekemäsi työn ansioista sinulle karttuu lisää eläkettä 1,5 % vuodessa enintään ylimpään vanhuuseläkeikääsi asti. Jos toimit yrittäjänä, voit ottaa itsellesi vapaaehtoisen YEL -vakuutuksen. Vanhuuseläkkeen rinnalla ansaittu eläke lisätään eläkkeeseen ylimmän eläkeiän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Tällöin ei edellytetä työsuhteen päättymistä. Eläkettä on kuitenkin erikseen haettava vanhuuseläkehakemuksella.

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työskentelyä on rajoitettu. Ansioraja on ilmoitettu saamassasi eläkepäätöksessä. Tarvittaessa voit kysyä ansiorajasi meiltä. Jos saat työkyvyttömyyseläkettä, osatyökyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai osatyökyvyttömyyseläkkeen suuruista kuntoutustukea sinun pitää aina ilmoittaa eläkekassalle työsuhteen tai yrittäjätoiminnan alkamisesta ja saamastasi palkasta. Eläkkeen maksu voidaan ansiotulojen takia keskeyttää tai lakkauttaa kokonaan. Täysi eläke voidaan myös muuttaa osaeläkkeeksi. Aiheetta maksettu eläke joudutaan perimään takaisin. Työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla tekemäsi työn ansioista karttuu eläkettä 1,5 % vuodessa. Lisää karttuneen eläkkeen voit hakea maksuun, kun työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi alimmassa vanhuuseläkeiässäsi ja jos työsuhteesi on silloin päättynyt.

Jos Kansaneläkelaitos maksaa sinulle eläkettä tai muita etuuksia kannattaa työnteon vaikutus niihin tarkastaa suoraan Kansaneläkelaitokselta.