Korotukset

Maksussa olevien eläkkeiden vuosittaisella indeksikorotuksella turvataan eläkkeen ostovoiman säilymistä. Työkyvyttömyyseläkkeiden kertakorotuksella parannetaan nuorten eläkkeiden tasoa.

Indeksikorotus

Sosiaali- ja terveysministeriö päättää vuosittaisesta korotuksesta eläkkeisiin. Vuoden 2019 alussa maksussa olevat eläkkeet nousivat 1,5 %. Lisätietoa indeksistä Eläketurvakeskuksen sivuilta.

Kertakorotus

Jos työkyvyttömyyseläkkeesi on alkanut ennen 50 vuoden iän täyttämistä, lisätään eläkkeeseesi kertakorotus sen jälkeen, kun työkyvyttömyyseläkkeen alkamisesta on kulunut viisi vuotta. Korotus määräytyy sen mukaan, minkä ikäinen olet korotushetkellä eli sen vuoden alussa, johon mennessä työkyvyttömyyseläkettä on maksettu täydet viisi vuotta. Ensimmäisen kerran korotus maksettiin vuonna 2010.

Kertakorotuksen voi saada aikaisintaan 24-vuotiaana. Täysi korotus on 25 prosenttia eläkkeen määrästä ja sen saa 24 – 31-vuotiaana. Korotus pienenee 1,0 prosenttiyksiköllä kutakin ikävuotta kohden, eikä sitä saa enää, jos on täyttänyt 56 vuotta. Korotus lasketaan vain kerran, mutta eläkkeessä korotus pysyy niin kauan, kun eläkettä maksetaan.

Työkyvyttömyyseläkettä saaneen edunjättäjän jälkeen maksettavaan perhe-eläkkeeseen lisätään kertakorotus, mikäli korotusta ei ole tehty edunjättäjän omaan eläkkeeseen.