Indeksikorotus

Sosiaali- ja terveysministeriö päättää vuosittaisesta korotuksesta eläkkeisiin. Vuoden 2017 alussa maksussa olevat eläkkeet nousevat n. 0,6 %. Lisätietoa indeksistä Eläketurvakeskuksen sivuilta.