Eläkkeen maksaminen

Eläkkeet maksetaan kuukausittain pääsääntöisesti kunkin kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä sille pankkitilille, jonka olet ilmoittanut eläkekassalle. Emme voi aikaistaa kuukausieläkkeen maksupäivää,  emmekä voi myöntää ennakkoa tulevaa eläkettä vastaan.