Apteekkiyrittäjä

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan yrittäjä on 18 - 67 -vuotias henkilö, joka tekee ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa. YEL:n mukaan vakuutetaan liikkeen- tai ammatinharjoittaja sekä yrityksessä ilman palkkaa työskentelevä, samassa taloudessa asuva perheenjäsen. Apteekkari on näin ollen yrittäjä. Yrittäjä on myös apteekissa työskentelevä puoliso. Lisätietoa löytyy tästä.