Apteekkien Eläkekassa on yksityisapteekkien oma eläkevakuuttaja

Eläkekassan tärkeä periaate on tarjota apteekkialalle lakisääteinen työeläkevakuutus eläkeyhtiöitä edullisemmin.

Ajankohtaista

Apteekkien Eläkekassa

Apteekkien Eläkekassa on yksityisapteekkien oma eläkevakuuttaja. Eläkekassa on perustettu vuonna 1864 ja on Suomen vanhin eläkelaitos. Muuttuvassa maailmassa kassa antaa edelleenkin turvaa yli 8 000 työntekijälle sekä yrittäjälle. Eläkkeensaajia kassalla on yli 4 900.

Eläkekassan tärkeä periaate on tarjota apteekkialalle lakisääteinen työeläkevakuutus eläkeyhtiöitä edullisemmin. Tämä tavoite on toteutunut jo pitkään. Vakavaraisuus on pystytty pitämään hyvänä ja samalla työeläkeyhtiöitä parempana. Siten on luotu pohjaa tuleville tuotoille ja mahdollisuuksille ylläpitää kilpailukykyistä vakuutusmaksutasoa myös tulevaisuudessa. Vakavaraisuuden avulla varmistetaan myös eläkkeiden maksu kaikissa taloustilanteissa.

Eläkekassan toiminta

Vanhuuseläke

Vanhuuseläkkeelle voi siirtyä valintansa mukaan aikaisintaan ikäluokkansa alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta.

Ennen vuotta 1955 syntyneillä alin vanhuuseläkeikä on 63 vuotta. Vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneillä vanhuuseläkkeen alarajaa nostetaan 3 kuukautta jokaista ikäluokkaa kohti, kunnes alin vanhuuseläkeikä on 65 vuotta.

Lisää tietoa vanhuuseläkkeestä